niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski spełnia bardzo ważną rolę w procesie wychowania. Celem jego działania jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się  z nią oraz integracja społeczności szkolnej. Zrealizować te cele można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:

-   wpływanie na życie szkoły – poprzez częste kontakty
 i rozmowy z dyrekcją, nauczycielami, opiekunem Samorządu, pedagogiem szkolnym;

-   opiniowanie pracy szkoły;

-   wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych, spotkań, dyskotek;                                                                       

-   pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole;

-   wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez;

-   umiejętność pracy w grupie;

-   radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania;

-   dbanie o estetykę szkoły;

-   planowanie planu pracy samorządu, samodzielne formułowanie priorytetów;

-   odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole;

- opiniowanie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów;

- integracja ze środowiskiem lokalnym.