niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Terminarz egzaminu maturalnego w 2018r.

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym – maj 2018

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 piątek język polski - pp język polski – pr
5, 6 - sobota, niedziela
7 poniedziałek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 wtorek język angielski – pp język angielski – pr 
język angielski - dj
9 środa matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 czwartek biologia – pp
biologia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
11 piątek wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp 
informatyka – pr
12, 13 - sobota, niedziela
14 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
geografia – pp
geografia – pr
15 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
16 środa chemia – pp
chemia - pr
historia – pp
historia - pr
17 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski - dj
18 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski - dj
19, 20 - sobota, niedziela
21 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański - dj
22 wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski - dj
23 środa języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Część ustna egzaminu maturalnego
od 9 do 22 maja
(oprócz 13 maja i 20 maja)
język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 7 do 25 maja
(oprócz 13 maja i 20 maja)
języki obce nowożytne

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 3 lipca 2018 r. 
Termin wydania świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 3 lipca 2018 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9.00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018 r.
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. 

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 
11 września 2018 r. 
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 
11 września 2018 r.