sobota, marzec 06, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Mobilność kadry edukacji szkolnej - Erasmus+, konkurs 2015

Projekt Programu Erasmus+ 

Nr umowy 2015-1-PL01-KA101-015313
pt: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY ZS W SIENNICY
realizowanego w ramach programu ERASMUS+

 

EU flag Erasmus vect POS

 

 

 

 

DSC03109  DSC03454Obraz2DSC03440

Dzięki pozyskanemu grantowi od czerwca 2015 r. szkoła realizuje projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna, pt: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY ZS W SIENNICY, w którym 10 osobowa grupa kadry ZS w Siennicy miała możliwość uczestniczenia w tygodniowym kursie pt: „Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole”, który odbył się  w Portugalii. Projekt ten jest odpowiedzią na wymagania jakie stawia przed dzisiejszym nauczycielem ciągle zmieniająca się rzeczywistość współczesnego świata. Nowoczesna edukacja promuje takie metody nauczania, które kształcą niezależność w myśleniu, ocenie i działaniu w połączeniu z umiejętnością sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu społecznym Nauczanie nie tylko doskonali w obszarze nauczanego przedmiotu, ale poprzez swoją specyfikę podnosi kompetencje kluczowe. Uczestnicy projektu byli słuchaczami kursu poświęconego zagadnieniom kształtowania kompetencji kluczowych w szkole, takich jak: porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. Główne obszary projektu to: nauczanie i uczenie się, nowe innowacyjne metody nauczania oraz współpraca międzynarodowa. Spodziewane efekty to pełna realizacja zaplanowanej strategii pracy naszej szkoły poprzez podniesienie jakości nauczania poprzez zastosowanie innowacyjnych metod oraz promocja szkoły. Projekt międzynarodowy posłuży do wymiany doświadczeń i zaowocuje współpracą z innymi szkołami. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zarówno kadry odpowiedzialnej za nauczanie jak i kadry administracyjnej Zmiany w zakresie innowacyjnych metod nauczania oraz współpracy międzynarodowej wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie szkoły w wymiarze europejskim. Szkolenie w konsekwencji poprzez swoje prawidłowe ukierunkowanie pozwoli na skuteczne realizowanie jej strategii.

Relacja z Mobilnośći nauczycieli: https://www.facebook.com/Barcelos-2016-482911901902658/

PISZĄ O NAS

"Co-słychać" http://www.co-slychac.pl/artykuly-tresc.php?id=6799
"
Strefamińsk" http://www.strefaminsk.pl/artykul/2149/siennickie-szkolenia/