sobota, marzec 06, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - POWER - konkurs 2014

logo eu

Projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

konkurs Erasmus + 2014

pt: "Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym"

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy POWERSE 2014-1-PL01-KA101-000468

 Strona projektu: Link 

zdjęcie kadra przycięte

Kolejna grupa nauczycieli przedmiotów ogólnych z Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy wykorzystała urlop wakacyjny, aby podnieść swoje kompetencje zawodowe, kulturowe i językowe. Tym razem w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” szkolili się w Barcelos w Portugalii. Projekt jest  odpowiedzią na  potrzebę stałego podnoszenia umiejętności zawodowych nauczycieli w celu poprawy skuteczności kierowania procesem uczenia się i rozwojem uczniów, oraz osiągania satysfakcji zawodowej. Celem projektu było poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów ogólnych, które doprowadzi do poprawy poziomu nauczania i przygotowania absolwentów szkoły do dorosłego życia.

10 nauczycieli przedmiotów ogólnych zatrudnionych w Zespole Szkół w Siennicy po odbyciu, przygotowania językowego i kulturowego na początku lipca wyjechało na tygodniowy pobyt w Portugalii. Celem tego pobytu był udział w trwającym 6 dni kursie szkoleniowym „Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym”, na którym uczestnicy zdobyli nowe umiejętności zawodowe;  poprawili znajomość języków obcych, co pozwoliło im przełamać bariery kulturowe i obyczajowe. Po zakończeniu mobilności nauczyciele otrzymali certyfikaty odbycia przygotowania kulturowego oraz odbytego kursu wystawionych przez partnera projektu. Sukcesem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych uczestników - nauczycieli przedmiotów ogólnych, a po pewnym czasie zaowocuje wyższym poziomem umiejętności pozostałych pracowników naszej.

Dzięki projektowi poprawi się współpraca szkoły z rodzicami, ułatwiając szkole wypełnianie jej statutowych obowiązków. Projekt ten będzie przykładem dla innych instytucji i pokaże, że warto realizować projekty mobilności: udział w nich podnosi kwalifikacje pracowników i przekłada się na prestiż szkoły.