czwartek, lipiec 09, 2020

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Kolejna klasa patronacka

Od kilku lat nasza szkoła kształci młodzież na kierunkach technicznych. Dyrekcja szkoły, organ prowadzący i pracownicy dokładają wszelkich starań, aby rozszerzyć atrakcyjność nauczania w Siennicy. W ostatnich dniach podpisany został list intencyjny pomiędzy PGE Dystrybucja a siennicką szkołą otwierający możliwość wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą energetyczną. Do podpisania listu doszło podczas Targów Edukacyjnych w Lublinie. Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazły się szkoły z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Siennicka szkoła jako jedyna w województwie mazowieckim od tego dnia objęta została patronatem PGE. Szkołę reprezentował dyrektor Zbigniew Piłatkowski, zaś ze strony PGE podpis złożył Prezes Zarządu Wojciech Lutek. 

Zawarcie porozumienia o współpracy umożliwił program „Wsparcie kształcenia zawodowego”. Podpisujące strony zobowiązane są do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki programowi możliwe będą różne formy współpracy PGE ze szkołą. Ich wybór zależeć będzie od zapotrzebowania szkoły. W pierwszej kolejności realizowana będzie klasa patronacka, dalej staże i praktyki, aż po wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodu elektryka czy energetyka. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego ustalany będzie szczegółowy zakres współpracy uwzględniający różne formy, np. wycieczki edukacyjne, konkursy dla uczniów, nieodpłatne i odpłatne staże, zajęcia prowadzone przez pracowników PGE, programy stypendialne, dni otwarte i targi.

Mamy nadzieję, że młodzi ludzie, stojący u progu swojej kariery zawodowej, wybiorą zawód przyszłości i podejmą naukę na wymagającym, ale przyszłościowym kierunku w naszej szkole.