25 maja 2017r. można było potańczyć  na dyskotece „ekologicznej”. Zbieraliśmy nakrętki plastikowe, zużyte

...

Podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 24 października nauczyciele podziękowali za trzyletnią

...

Dzień Edukacji Narodowej

"Praca wychowawcy to praca niełatwa,

Bo często leniwa i krnąbrna jest

...

Zwyczajem nauczycieli naszej szkoły jest organizacja egzaminów próbnych. Przygotowują oni i sprawdzają

...

Klasy trzecie i czwarte technikum przystąpiły w tym tygodniu do egzaminów zawodowych.

...

Dobra reklama podobno przynosi efekty, ale żadne giełdy, agitacje, promocje nie zastąpią

...

19 listopada  na szóstej godzinie lekcyjnej niespodziewanie zabrzmiał dzwonek ostrzegający przed

...

Powiatowy KONKURS Matematyczno-Artystyczny

„Geometria Wokół Nas"

Pod patronem Starosty Mińskiego

„Temu kto nie

...