niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Konferencja

KONFERENCJA

Nie wszyscy Polacy wiedzą, że mieszkają na terenach cennych przyrodniczo lub w pobliżu obszarów uznanych za europejski skarb przyrody. Polska, podobnie jak każdy kraj Unii Europejskiej, ma obowiązek ustanowienia na swoim terenie sieci obszarów chroniących najcenniejsze w skali Europy, mające znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej elementy przyrody, zwane obszarami Natura 2000. Składają się na nie dwa typy obszarów: chroniące awifaunę, oraz siedliska roślin i zwierząt. Aby przekonać samorządy gmin i społeczności lokalne do właściwego gospodarowania na tych obszarach i tworzenia nowych Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zrealizowało projekt „Obszary Natura 2000 – naszą szansą”. Przybliżył on uczestnikom konferencji, seminariów, warsztatów, konkursów najważniejsze zagadnienia związane z systemem ochrony przyrody i ułatwił budowanie porozumienia wokół sieci Natura 2000.  W bieżącym roku szkolnym uczniowie Technikum Ochrony Środowiska z Siennicy wraz z p. Marzeną Augustyniak-Chojecką i p. Elżbietą Gałązką wzięli udział w warsztatach w Soczewce koło Płocka. Młodzież wysłuchała wykładów oraz uczestniczyła w zajęciach terenowych. Uczniowie byli pod wrażeniem Ośrodka Rehabilitacji i Hodowli Ptaków Chronionych przy Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym, oraz rezerwatu Jezioro Rakutowskie.  Podsumowanie projektu odbyło się podczas Konferencji, „Co dalej z nami-pytają obszary Natura 2000”. Ogłoszono wtedy wyniki ogólnopolskiego konkursu „Obszary Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy” zadaniem, którego było pokazanie, w jaki sposób rolę obszarów Natura 2000 postrzega młodzież. Wśród laureatów znalazł się zespół uczennic klasy pierwszej Technikum Obsługi Turystycznej z Siennicy, którego liderem była Daria Podobas. Przedstawiła ona podczas konferencji walory przyrodnicze gminy Siennica i sposób ich wykorzystania do celów turystyczno-rekreacyjnych. Poinformowała słuchaczy, że gmina może pochwalić się obszarem Natura 2000 zatwierdzonym przez Komisję Europejską, w 2011 jako Dolina Środkowego Świdra. W realizacji pracy konkursowej wspomagały uczennice nauczycielki p. Marzena Augustyniak-Chojecka oraz p. Elżbieta Gałązka. Uczestnicy konferencji wyrazili uznanie dla prezentacji oraz sposobu jej przedstawienia. Sukces ten jest uwieńczeniem wieloletnich działań proekologicznych siennickiej szkoły.