niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Jubileusz 150 lat

„Siennicka uczelnia, obchodząca w 2016 roku jubileusz 150 lat istnienia, zapisała się w historii polskiego szkolnictwa, jako jedna z najstarszych w Polsce szkół, o bogatych i patriotycznych tradycjach. Jej korzenie sięgają roku 1866, kiedy otwarto w Siennicy Kursy dla Nauczycieli Ludowych, przekształcone w roku 1872 w Seminarium Nauczycielskie. Szkoła ta, założona przez władze carskie w celu kształcenia nauczycieli rusyfikatorów, wbrew ich intencjom, stała się wkrótce ośrodkiem polskości, patriotyzmu i walki o wolną Polskę. Nauczyciele i absolwenci brali udział w walce o polski język w czasie zaborów, o odzyskanie niepodległości w wojnach 1918 i 1920 roku, walkach II wojny światowej i powojennej odbudowie kraju”. Cytowany tekst pochodzi z publikacji „Hej, koledzy, czas przemija” wydanej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich z okazji jubileuszu naszej szkoły.

 

Obecnie Zespół Szkół imienia Hipolity i Kazimierza Gnoińskich tworzą: gimnazjum, technikum (kształcące w kierunkach: technik obsługi turystycznej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) oraz zasadnicza szkoła zawodowa (przygotowująca do zawodu operator obrabiarek skrawających).

Organem prowadzącym, a także właścicielem budynku i rozległego terenu wokół szkoły, jest Urząd Gminy w Siennicy. Wójt Gminy Siennica  Grzegorz Zieliński - absolwent szkoły - dokłada starań, aby w zabytkowym obiekcie  doinwestować istniejące i utworzyć nowe pracownie, zwłaszcza do kształcenia zawodowego. W 2016 roku ponowił próbę znalezienia funduszy na rewitalizację poklasztornego budynku znanego nam jako dawny internat.

Dyrektorem Zespołu Szkół w Siennicy jest pan Zbigniew Piłatkowski, funkcję wicedyrektora pełni pani Magdalena Urbaniak. Grono nauczycielskie stanowi kadra świetnie przygotowana do zawodu, większość ma tytuł nauczyciela dyplomowanego. Pedagodzy dbają o rozwój uczniów zarówno mających trudności w nauce, jak i uczniów uzdolnionych. Prowadzą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia o charakterze uspołeczniającym oraz różnorodne zajęcia pozalekcyjne. W szkole działa chór i zespół instrumentalno-wokalny. Możemy podziwiać ich występy przy okazji wielu uroczystości szkolnych, gminnych, powiatowych i cieszyć się  sukcesami w konkursach. Także na polu plastycznym, fotograficznym, recytatorskim uczniowie odnoszą znaczące sukcesy – wysokie miejsca w konkursach ogólnokrajowych. Jesteśmy również dumni ze sportowych sukcesów naszych uczniów. Na stronie internetowej szkoły możemy zobaczyć dyplomy, fotoreportaże i informacje o najbardziej spektakularnych osiągnięciach. Tradycyjnie społeczność gimnazjum i technikum podejmuje z widocznymi efektami działania proekologiczne. Jednymi z ostatnich sukcesów młodzieży było zajęcie w Gdańsku II miejsca w ogólnopolskim konkursie „Moja szkoła jako wyspa energetyczna” oraz I miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej, który odbył się w  Sieradzu.

Dla dorosłej części społeczności szkolnej bardzo ważną rolę wychowawczą stanowią tradycje szkoły: śpiewanie hymnu szkolnego, obecność sztandaru podczas uroczystości, obchody święta patronów, wzbogacanie o nowe eksponaty Siennickiego Muzeum Szkolnego,  dbanie o groby nauczycieli.

 Dla młodzieży istotne są imprezy niosące ze sobą radość i energię np. WOŚP, akcje charytatywne, dzień turystyki w szkole, dzień sportu, akcja sprzątania świata. Uczniowie cenią możliwość wyjazdów na wycieczki, staże zagraniczne, lekcje muzealne poza szkołą, rajdy, wyjazdy na narty, basen i lodowisko. Podkreślają, że w szkole „dużo się dzieje”.

Tradycją naszej szkoły - najstarszej w powiecie - jest wpływanie na rozwój intelektualny i społeczny  młodzieży, kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, szacunku do środowiska przyrodniczego i wartości patriotycznych.

Rok 2016 jest rokiem jubileuszu, z tej okazji w szkole organizujemy różne uroczystości. W dniu 26 lutego zaprosiliśmy nauczycieli szkół powiatu mińskiego na konferencję o cyberprzemocy, 4 marca wspominaliśmy Patronów Szkoły – Hipolitę i Kazimierza Gnoińskich. Absolwenci i Wychowankowie Siennickich Szkół organizują 11 czerwca 2016 swój  zjazd. Kulminacją jubileuszu będą powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej przypadające 14-go października.