niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Egzaminy próbne

Zwyczajem nauczycieli naszej szkoły jest organizacja egzaminów próbnych. Przygotowują oni i sprawdzają prace, które swoją formą i zakresem materiału przypominają egzaminy gimnazjalne, maturalne i zawodowe oraz zgłaszają klasy do prób, dla  których arkusze przygotowane są przez firmy zewnętrzne. W tym roku maturzyści i gimnazjaliści klas kończących wzięli udział w „Próbnych egzaminach z Operonem”. Odbyły się one listopadzie i grudniu. Już w styczniu otrzymamy od OPERONU raport, w którym będzie można zobaczyć wyniki uczniów naszej szkoły na tle wyników wszystkich szkół biorących udział w próbie. Na razie nauczyciele sprawdzili prace i informacje o wyniku punktowym przekazali wychowawcom. 

W tym roku po raz pierwszy odbył się próbny egzamin dla uczniów klasy TEO z kwalifikacji B.22. Do tej pory część praktyczna była związana z wykonaniem zadania praktycznego. We wrześniu uczniowie dowiedzieli się, że egzamin w styczniu odbędzie się w formie dokumentacji ( tak jak dla TT). Na egzaminie próbnym zorganizowanym przez CKE mogli zobaczyć jak będą wyglądać zadania.

Klasy związane z turystyką miały zaplanowane po trzy egzaminy próbne. Do  jednego z nich zostały wykorzystane  arkusze Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego z Serwisu Egzamin Zawodowy.com.pl.

Oczywistym faktem jest, że dzięki takim próbom egzamin będzie dla uczniów łatwiejszy pod względem formalnym. Wyćwiczą umiejętność kodowania prac, formalnego zapisu odpowiedzi, zachowania się w innej grupie niż własna klasa. Dzięki takiej próbie mogą zobaczyć jaka jest ich indywidualna reakcja na stres. Nauczyciele i rodzice dostaną informacje dotyczące poziomu wiedzy i umiejętności, których egzamin dotyczy.

Dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie w organizację egzaminów, Radzie Rodziców za zakup arkuszy dla uczniów na egzaminy zewnętrzne. Uczniom życzymy wytrwałości w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności, pamiętając, że tak naprawdę uczymy się dla siebie, a nie dla punktów na certyfikacie.