niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kompetencje na start!

" Kompetencje na start! 1 września 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego "Kompetencje na start", nr RPMA.10.01.01-14-3898/15. 
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, takich jak: 


1. Laboratorium Kodowania 

2. Półkolonie Szalony Naukowiec 
3. ROBO-lab 4. Przyrodnicze Laboratorium 
5. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki 
6. Naukowe Show 
7. … i wiele innych! 
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły. 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU 
Do 31.08.2017 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica (powiat miński, woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:
 a) zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
 b) zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy ; 
c) szkolenie nauczycieli 90 (78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne; 
d) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
 e) doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. 
PLANOWANE EFEKTY:
 Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: 
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; 
b) rozwój kompetencji 81 nauczycieli (71K); 
c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych (16 doposażonych szkół). 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 994 214,00 zł WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 595 371,20 zł/ " 
Przykładowa informacja na stronie: http://www.malyinzynier.pl
http://www.malyinzynier.pl/images/Projekty/Latowicz/Skrypt_programowanie_Scratch.pdf