niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Dziękujemy

Podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 24 października nauczyciele podziękowali za trzyletnią współpracę dyrektorowi Zespołu Szkół w Siennicy, panu Zbigniewowi Piłatkowskiemu. Pedagodzy doceniają starania Dyrektora o poprawę bazy materialnej szkoły. Dzięki zdobyciu środków z funduszu Rady Rodziców, Urzędu Gminy, Urzędu Marszałkowskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w prawie każdej sali lekcyjnej są nowe meble, tablice interaktywne. Również nowe pracownie do informatyki i przedmiotów zawodowych  zawierają wszelkie pomoce potrzebne do nauczania przedmiotów zawodowych w technikum obsługi turystycznej oraz technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Przygotowane zostały stanowiska, aby uczniowie mogli egzamin zawodowy zdawać u siebie. Każdy może korzystać z laboratorium wyposażonego w najnowocześniejsze urządzenia energetyki odnawialnej. Najnowszą inwestycją jest wymiana oświetlenia sali gimnastycznej, na które społeczność szkolna czekała od kilku lat.

Dyrektor sprawował kontrolę nad projektem, realizowanym w Zespole Szkół od wielu lat, dotyczącym staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów w ramach programu ERASMUS+.

Pan Zbigniew Piłatkowski  podjął się również  realizacji nowych, ciekawych projektów:  „Mały inżynier” oraz „Girls into Global STEM” (międzynarodowy projekt realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej). Dzięki projektom uczniowie mieli możliwość zdobycia nowych, interesujących doświadczeń, szkoła wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne, w tym pracownię komputerową, wyposażenie laboratorium biologiczno-chemicznego, a nauczyciele wymienili doświadczenia z pedagogami z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Cypru.

Jak na dobrego gospodarza przystało, pan dyrektor dbał, aby pozyskane środki były rozsądnie wydawane. Troszczył się o zaspokajanie potrzeb uczniów, zapewniając bezpieczne warunki nauki i pracy, dbał o umieszczenie w planie dodatkowych zajęć dla uczniów. Odpowiadając na zgłaszane przez nauczycieli potrzeby rozwoju zawodowego organizował szkolenia dla Rad Pedagogicznych z udziałem kompetentnych prelegentów.

Podsumowując trzyletni okres pracy nauczyciele oceniają Dyrektora jako dobrego menagera. Szanują jednak jego decyzję o zakończeniu pracy w naszej szkole i wraz z całą społecznością szkolną życzą sukcesów w podejmowanych działaniach.