niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Nasz pierwszy sztandar

"Jaki siew, taki plon", to hasło towarzyszy naszej szkole od lat. Znajdujemy go na naszym sztandarze, a właśnie w tych dniach mija 99 lat od wręczenia pierwszego sztandaru. 19 grudnia 1916 r. odbyła się ta uroczystość. Sztandar ufundował jeden z założycieli polskiego seminarium nauczycielskiego dla chłopców w Siennicy i żeńskiego seminarium w Mińsku Mazowieckim - ziemianin Stanisław Dłużewski. 

             Stanisławowi Dłużewskiemu szkoła w dużym stopniu zawdzięcza swoje istnienie i przetrwanie w pierwszym, bardzo trudnym okresie, gdy trwała jeszcze I wojna światowa i kiedy znajdowaliśmy się pod okupację niemiecką. Był opiekunem i mecenasem szkoły, dostarczał zaopatrzenie do szkolnej kuchni i opał do ogrzewania szkoły zimą. Zachowało się w naszych zbiorach krótkie wspomnienie Pana Dłużewskiego, w którym opisuje motywy swego działania jakimi się kierował. Otóż stwierdził, że aby wzmocnić i uzewnętrznić ducha polskiego wśród społeczności szkolnej należy szkole nadać sztandar, symbol z którym uczniowie i nauczyciele będą się utożsamiać. Przemawiając podczas uroczystości symbole widniejące na sztandarze objaśniał w następujący sposób.

Orzeł biały: "Jak rycerstwo nasze pod sztandarem Orła Białego rozszerzało granice Rzeczypospolitej i […] broniło granic Ojczyzny i dziś gorąco pragnie wywalczyć zburzoną Jej egzystencję państwową, tak Wy pod tymże godłem w cichej i nad wyraz mozolnej pracy zdobywajcie i rozszerzajcie granice ducha i świadomości narodowej! Być Polakiem to nie dosyć jest mówić po polsku, ale trzeba czuć się Polakiem i być duchem z Polską złączonym.”

Siewca: "Drugim godłem, widniejącym na Waszym sztandarze jest pełen zapału i skupienia młody siewca ziarna na ojczystym zagonie, którego dewizą jest — jaki siew, taki plon. Bo tak jest w istocie. Tylko piękne, dorodne ziarna, czyste bez domieszki chwastów — dają dobre i bujne plony. […] Jeżeli gospodarz — mówi nam Wieszcz Narodowy w „Księgach Pielgrzymstwa” — zasieje nasienie dobre na ziemi dobrej, może być pewny, iż się drzewa urodzą i nie ma potrzeby myśleć o formie drzew i lękać się, aby się dęby nie urodziły z kolcami, a jodły z liśćmi. Zasiewajcie więc miłość Ojczyzny i ducha poświęcenia, będziecie pewni, iż wyrośnie Rzeczpospolita wielka i potężna! Te słowa Wieszcza naszego niech opromieniają słowa siewcy Waszego sztandaru, a ziarna, które rzuca na niwę ojczystą, niech będą wielkiej siły płodności duchowej!”

Sowa. "Na samym cyplu drzewca widnieje — sowa — jako godło mądrości i rozwagi. Czyż potrzebuję wspominać, że czynami Waszymi powinna kierować rozwaga i stateczność? Mądrość roświeca duszę naszą, jako oczy ciało nasze. Ludzie bez światła nauki są nieszczęśliwi, jak niewidomi. A tyle jeszcze chat naszych jest pozbawionych jasnego promyka nauki, któryby jej stropy rozświecił.”

Sztandar ten, niestety nie przetrwał II wojny światowej. Następny otrzymała szkoła w 1988 r. i kolejny, który służy nam do dziś w 2005 r. Wszystkie one połączone są jedną myślą zawartą w tym uniwersalnym haśle - „Jaki siew, taki plon”.