sobota, kwiecień 10, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Patroni naszej szkoły

         4 marca, w dniu imienin Kazimierza, w Zespole Szkół w Siennicy obchodzony jest rokrocznie Dzień Patronów Szkoły. Młodzież przygotowuje inscenizacje, prześcigając się w pomysłach, by występ był ciekawy, przybliżał sylwetki Patronów, a jednocześnie różnił się od poprzednich.

             Niewielu juz żyje ludzi pamiętających Kazimierza i Hipolitę Gnoińskich. Ci zapamiętali dwoje starszych, pochylonych wiekiem ludzi, spacerujących drogami wokół Siennicy. To ulubiony relaks wielu ludzi i dziś, gdyż okolice Siennicy w dalszym ciągu zachwycają swoją urodą.

            PATRONI NASZEJ SZKOŁY byli długoletnimi nauczycielami pracującymi i mieszkającymi w Siennicy. Kazimierz Gnoiński przybył do Siennicy w 1916 r. zaproszony na stanowisko dyrektora Seminarium Nauczycielskiego, (miał wtedy lat 39), a Hipolita Selmowiczówna w 1920 r. (miała lat 34). Pobrali się w 1922 r. Odtąd całe swoje życie związali z Siennicą i jej szkołami. W 1923 r. urodziło się ich jedyne dziecko - syn Stanisław.

  HIPOLITA GNOIŃSKA (1886 - 1956) urodziła się w Warszawie w biednej rodzinie rzemieślniczej. W początkach XX w uczyła już w domach robotniczych na Powiślu na tajnych kompletach. W czasie pierwszej wojny światowej pracowała na Mokotowie na kursach dla dorosłych analfabetów. W 1919 r. ukończyła Kurs Pedagogiczny dla Nauczycieli z wynikiem wyróżniającym. W tym samym czasie (w latach 1918 - 19) pracowała w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium im. Orzeszkowej w Warszawie i uczyła na kursach dla przedszkolanek.

Latem 1918 i 1919 r. prowadziła w Siennicy kolonie dla wycieńczonych wojną dzieci warszawskich. Być może wtedy nawiązała bliższą znajomość z Kazimierzem Gnoińskim, choć nie wykluczone, że znali się jeszcze z Warszawy. W Siennicy najpierw została nauczycielką w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim, a potem kierowniczką tej szkoły.

Szkoła ćwiczeń kierowana przez Hipolitę Gnoińską rozrosła się do pełnej siedmioklasowej szkoły powszechnej. Wykorzystywano w niej twórczo nowoczesne teorie pedagogiczne jak: metoda ośrodków zainteresowań, projektów, nauczania łącznego. Stworzono w Siennicy unikalny jednolity system kształcenia i wychowania, w którym wszechstronny rozwój dzieci stawiano na pierwszym miejscu. Wychowankowie w swoich wspomnieniach podkreślają też serdeczność i autentyczną wrażliwość Hipolity Gnoińskiej na sytuację życiową dzieci. Bardzo przejmowała się losem wychowanków, "była oddaną, wymagającą, ale i kochającą nauczycielką" napisała we wspomnieniu jedna z jej wychowanek.

Podczas okupacji niemieckiej brała udział w tajnym nauczaniu, prowadziła tajną bibliotekę dla młodzieży i dorosłych, uczyła młodzież indywidualnie i w małych grupach. Po wyzwoleniu natomiast zatrudniona została w nowo organizowanych szkołach. Jeszcze w latach 1950 - 55 prowadziła bibliotekę w siennickim domu dziecka. Zmarła w listopadzie 1956 r. Zostawiła po sobie liczne publikacje: artykuły na tematy pedagogiczne w czasopiśmie "Praca Szkolna", i w formie książkowej bardzo cenione pozycje dla uczniów i nauczycieli szkół powszechnych.

 KAZIMIERZ GNOIŃSKI (1877 - 1951) pochodził z dalekiego Podola (dzisiejsza Ukraina). Jego ojcem był praktykujący w miejscowości Wachnówka lekarz Zygmunt Gnoiński. Kazimierz ukończył gimnazjum w Kamieńcu Podolskim a następnie studiował w Kijowie na wydziale fizyko - matematycznym tamtejszego uniwersytetu. Ukończył studia w roku 1904, jednak dyplom wyższej uczelni uzyskał dopiero w 1908 po złożeniu odpowiedniego egzaminu w Odessie. W 1906 r. przyjechał do Warszawy i wkrótce rozpoczął pracę nauczycielską w szkole powszechnej przy ul. Nowy Świat. Odtąd pracował jako nauczyciel szkół średnich i powszechnych. W latach 1910 - 1916 był nauczycielem w Seminarium Nauczycielskim w Ursynowie.

"Zmieniały się zastępy młodzieży, w ciągu 34 lat ponad tysiąc osób opuściło mury szkolne z dyplomem nauczycielskim. Zmieniało się także grono nauczycielskie. Jeden tylko dyrektor Kazimierz Gnoiński pozostawał niezmiennie na swej placówce w Siennicy przez 34 lata istnienia uczelni. Pełnił swe obowiązki bez przerw, urlopów, zawsze energiczny, uczynny, życzliwy zarówno w stosunku do personelu jak i do uczniów". Tak wspominał dyrektora Gnoińskiego jeden z jego współpracowników. W okresie dwudziestolecia międzywojennego siennickie seminarium nauczycielskie zdobyło sławę i ogólnopolskie uznanie z powodu osiągnięć szkoły i jej absolwentów. Zasługą dyrektora Gnoińskiego była organizacja pracy i dobór odpowiedniej kadry nauczycielskiej. Jemu też zawdzięczamy nową siedzibę szkoły. Gmach, oddany do użytku w 1926 r., służy nam do dziś. Wyposażenie szkoły: sala gimnastyczna, pracownie przedmiotowe, elektryfikacja, kanalizacja budynku, centralne ogrzewanie spowodowały niesłychaną poprawę warunków pracy i nauki. Stworzono w nich i pielęgnowano szczególny klimat wychowawczy.

Gdy w 1937 r. władze oświatowe zlikwidowały seminarium, Kazimierz Gnoiński został dyrektorem Państwowego Gimnazjum Męskiego w Siennicy. Podczas okupacji niemieckiej organizował tajne komplety w zakresie gimnazjum i liceum, a po wyzwoleniu Siennicy natychmiast przystąpił do organizowania szkoły i w konsekwencji kierował znowu placówką kształcącą nauczycieli, czyli Liceum Pedagogicznym aż do jej likwidacji w 1950 r. Kazimierz Gnoiński zmarł w sierpniu 1951 r.

Kazimierz i Hipolita Gnoińscy są pochowani na siennickim cmentarzu. Nagrobek, wyróżniający się swoją architekturą, został zaprojektowany przez absolwenta seminarium nauczycielskiego Franciszka Strynkiewicza, ówczesnego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wzniesiono go staraniem Koła Sienniczan, zrzeszającego wychowanków i profesorów szkoły, którzy działają także dziś w organizacji Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół siennickich. Kazimierz i Hipolita Gnoińscy patronują też jednej z siennickich ulic.

Opis fotografii:

1. dyr. Kazimierz Gnoiński w gabinecie
2. Hipolita Gnoińska
3. Kazimierz i Hipolita Gnoińscy z synem Stanisławem
4. Kazimierz i Hipolita Gnoińscy z dziećmi szkoły ćwiczeń na wycieczce