niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Miejsca pamięci

W roku jubileuszowym warto sobie uzmysłowić, że codziennie przechodzimy obok miejsc upamiętniających przeszłość, ocieramy się o pamiątki historyczne, nawet o tym nie myśląc. Szkoła ma już 150. letnią tradycję, więc może to nic dziwnego. Miejscem, gdzie tych pamiątek zgromadzono najwięcej jest nasze szkolne muzeum. Mamy w posiadaniu bardzo stare przedmioty: książki których lata wydania sięgają nawet początku wieku XIX-ego, narzędzia, którymi posługiwały się nasze prababcie, zbiór fotografii.

Jednak, przechadzając się po szkolnym terenie także natrafimy na miejsca, gdzie obcować będziemy z HISTORIĄ.

            Przed gmachem szkolnym rośnie okazała lipa - pomnik przyrody. Ile lat może liczyć to wielkie i piękne drzewo? Czy widziało jak budowano klasztor dla ojców Reformatów? Nasza lipa świadkowała na pewno, gdy organizowano carską szkołę dla nauczycieli ludowych. Widziała początki polskiej szkoły w 1915 roku. Pisali przecież o niej seminarzyści w swoich wspomnieniach. Dziś opowiada historię budowy nowego gmachu szkoły i szumi o radości jej ówczesnych użytkowników. Wystarczy posłuchać.

Niedaleko lipy rośnie inne drzewko, jeszcze zupełnie nie duże. To jest dąb. Obok stoi kamień z płytą, na której napisano: „DĄB POKOLEŃ SIENNICZAN. SIENNICA 2000 r.” Ten napis upamiętnia wydarzenie jakie miało miejsce podczas Zjazdu Absolwentów w 2000 roku. Posadzono wtedy wspólnymi siłami (nawet ja dorzuciłem swoją łopatę ziemi) drzewko-symbol. Dąb to długowieczna roślina. Miejmy nadzieję, że tak jak nasza lipa, będzie rósł, gdy kolejne pokolenia Sienniczan będą przemijały.

Atrakcją naszego szkolnego ogrodu jest staw zasilany wodą ze źródełka. Zaglądamy w to miejsc, by posłuchać pluskania źródlanej wody. Płynie ona tu, tak jak przed wiekami. Czy tak samo smakuje? Czy zachowało swoje zdolności uleczania chorób oczu? Źródełko to pewnie wysłuchało westchnień i niejednej prośby młodych serc, wszak było celem spacerów zakochanych par.

To były atrakcje przyrodnicze, ale mamy też na terenie i w budynkach inne przykłady zmuszające do myślenia o czasach dawno już minionych. Na placu przed szkołą znajdują się dwa kamienie - pomniki, na których wyryto napisy bądź przytwierdzono płyty z tekstem. Popatrzmy więc na nie po kolei i przytoczmy ich treść.

Na pierwszym widać napis: „TYSIĄC LAT POLSKI STO LAT L.P. 1966” Ten kamień umieszczono 50 lat temu na skalniku z okazji obchodów jubileuszu Państwa Polskiego, a jednocześnie także „okrągłej rocznicy” istnienia szkoły, czyli wtedy Liceum Pedagogicznego. W 1966 roku odbył się Zjazd Absolwentów i wydano najważniejszą z dotychczasowych publikacji o Siennicy i naszej szkole, czyli książkę „W służbie wsi i kraju”. W dniu zjazdu odsłonięto w budynku szkoły jeszcze dwie tablice pamiątkowe. Na górnym holu, tablicę z napisem: NIEZAPOMNIANEMU DYREKTOROWI KAZIMIERZOWI GNOIŃSKIEMU I JEGO ZASŁUŻONEJ MAŁŻONCE WYCHOWANKOWIE SIENNICA 25.VI.1966 R., a na klatce schodowej drugą z napisem: 1866 - 1966 KU UPAMIĘTNIENIU STULECIA SEMINARIUM I LICEUM PEDAGOGICZNEGO WYCHOWAWCOM I WYCHOWANKOM UCZSTNICY ZJAZDU SIENNICA 25.VI.1966 R.

Na drugim kamieniu - pomniku czytamy: „NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD…” „W 100 ROCZNICĘ ZMAGAŃ Z CARSKIM ZNIEWOLENIEM O WOLNĄ SZKOŁE POLSKĄ I JĘZYK OJCZYSTY W SIENNICY, W 1905 ROKU I UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 140-LECIA SZKOŁY” „SPOŁECZNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. H. I K. GNOIŃSKICH W SIENNICY WRAZ Z WYCHOWANKAMI SIENNICA 10-11 CZERWCA 2005”. Odsłonięto tę płytę także przy okazji Zjazdu Absolwentów, jak to mamy w zwyczaju. O wydarzeniach, które miały miejsce w Siennicy i w naszej szkole w 1905 roku rzeczywiście nie powinniśmy zapominać.

Za budynkiem naszego muzeum, w ogrodzie, pod murem, znajdujemy kolejny obelisk. Składa się, ze stojących obok siebie na wspólnym postumencie, płyty granitowej i kamienia polnego. Na płycie czytamy umieszczony dość długi tekst. Najpierw cytat z  Zygmunta Glogera "Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje obowiązek." Następnie: W 100. utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1906-2006. Pamięci pomordowanych w tym miejscu za murem w latach 1939-1944 polskich obywateli i patriotów. Symboliczny kamień i tablice uroczyście przeniesiono i poświęcono 08. maja 2007 r. Na stojącym obok kamieniu polnym wyryto napis POLEGŁYM 1939. Po drugiej stronie muru w latach wojny okupanci urządzili miejsce kaźni. Rozstrzeliwali tam ludzi skazanych przez sąd za nieprzestrzeganie narzuconych Polakom przepisów.

Obok źródełka ustawiono duży głaz polny i poświęcono go Antoniemu Królikowskiemu. Kim był Antoni Królikowski, dlaczego upamiętniono Go w ten sposób? Warto wiedzieć więcej, niż tylko to, że poległ w obronie Ojczyzny. Był absolwentem Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy z 1898 r., potem profesorem dydaktyki w siennickim seminarium i kierownikiem Szkoły Ćwiczeń w latach 1915/20, był też jednym z założycieli i pierwszym prezesem (wybrany w 1916 r.) Oddziału powiatowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Mińsku Mazowieckim, wstąpił ochotniczo do armii polskiej i zginął w wojnie polsko-bolszewockiej w 1920 r. pod Nowogrodem. Głaz ustawiono w przede dniu pierwszego zjazdu koleżeńskiego absolwentów Seminarium Nauczycielskiego w czerwcu 1923 r.

Na frontowej ścianie gmachu szkolnego, obok schodów wejściowych, umieszczono tablicę, na której widzimy logo naszej szkoły i następujący napis: 1866 - 1988 NADANIE IMIENIA HIPOLIY I KAZIMIERZA GNOIŃSKICH  ZESPOŁOWI SZKÓŁ I STUDIUM NAUCZYCIELSKIEMU W SIENNICY SIENNICA 27.V.1988 R. To pamiątka po uroczystości wręczenia szkole drugiego w historii sztandaru i ponownego nadania imienia istniejącym w tamtym czasie uczelniom.

W budynku dawnego internatu, w pomieszczeniach gdzie mieściła się kiedyś Izba Pamięci, znajdują się dwie ważne dla naszej pamięci, wmurowane, tablice. Jedna z nich pochodzi z 1923 r. i została odsłonięta podczas pierwszego zjazdu absolwentów szkoły. Napis na niej głosi: "NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD..." PAMIĘCI WYCHOWAŃCÓW SEMINARIUM SIENNICKIEGO, POLEGŁYCH W OBRONIE OJCZYZNY CZEŚĆ! SIENNICA 1923 R. Druga tablica poświęcona jest sienniczanom, którzy oddali swoje życie w walce o wolną Polskę. Na tej tablicy widnieje napis PAMIĘCI KOLEGÓW - SIENNICZAN POLEGŁYCH I ZAMORDOWANYCH O WOZWOLENIE NARODOWE I SPOŁECZNE W LATACH 1918 - 1945. Poniżej umieszczono 87 nazwisk tych, którym winni jesteśmy pamięć.

W tym samym budynku jest jeszcze jedna skromna tablica poświęcona pamięci bardzo szanowanego nauczyciela historii w Seminarium Nauczycielskim Jerzego Sochackiego pracującego w Siennicy tylko jeden rok szkolny w latach 1918 - 1919.

150. rocznica istnienia siennickich szkół jest też dobrą okazją do upamiętnienia w jakiś sposób tego faktu. Czy tak będzie? Nad tym pracują zapewne Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną szkoły oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.