niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Symbole szkolne

Każda szkoła w swojej działalności podejmuje kroki mające na celu integrację społeczności szkolnej, stworzenie klimatu specyficznego i charakterystycznego dla danej placówki. Widać to najwyraźniej w czasie organizacji obchodów świąt narodowych i uroczystości szkolnych, podczas których wykorzystuje się elementy ceremoniału szkolnego.

 W wyniku podejmowania wspólnych zadań wychowawczych i dążenia do realizacji ich celów rodzą się silne wewnętrzne powiązania między uczniami, nauczycielami i całym środowiskiem, w którym funkcjonuje szkoła. Temu celowi służy wypracowany w czasie wielu lat praktyki ceremoniał szkolny, czyli opis obchodów uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem młodzieży z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. Najważniejsze symbole szkolne, czyli: godło szkoły, sztandar szkoły i  hymn szkoły wykorzystywane przy tych okazjach podkreślają autonomiczność i wyjątkowość placówki integrując wokół siebie społeczność szkolną.

W 150. letniej historii naszej szkoły symbole, o których mowa zawsze odgrywały ważna rolę, a niektóre z nich mają już wieloletnią tradycję.

O pierwszym sztandarze ufundowanym w 1916 r. przez pana Stanisława Dłużewskiego była już mowa na naszej stronie internetowej. Dodam tu tylko, że kolejne  sztandary pochodzą z 1988 i 2005 r. Łączy je wspólne hasło, mądra sentencja podrzucona przez fundatora: „Jaki siew, taki plon”.

 Hymnem szkoły jest powstałe w 1926 r. „Hasło seminarzystów”. Słowa tej pieśni napisał uczeń, absolwent Seminarium Nauczycielskiego z 1926 r. Franciszek Stolarczyk, zaś muzykę skomponował profesor seminarium, nauczyciel muzyki i śpiewu, Józef Swatoń. Piękny ten utwór, z wciąż aktualnym przesłaniem, towarzyszy organizowanym w szkole uroczystościom i budzi podziw, szczególnie u osób , które po raz pierwszy mają okazję go usłyszeć.

Hasło seminarzystów z Siennicy

Hej koledzy! Czas przemija!

Trzeba chwytać młode chwile,

FrStol

bo ulecą jak motyle

w dal nie znaną nam!

My musimy pracą w szkole

budzić w sobie siłę ducha!

Objąć wszystkich w krąg łańcucha,

 

wszystkim podać dłoń!

prof JózSwa

I tak razem, i tak w zgodzie

podążajmy zwalczać cienie!

Światła wiedzy nieść promienie

do ludowych mas!

 

Ważnym elementem, przypisanym do szkoły i wyróżniającym ją spośród wielu innych jest graficzny znak rozpoznawczy, czyli godło szkoły. Dzisiaj określamy go pojęciem logo. Znaki te zmieniały się i były różne w czasie istnienia różnych placówek szkolnych w Siennicy. Warto pamiętać o znaczku z okresu przedwojennego, który przypięty do marynarek uczniów, jest widoczny na starych fotografiach.16 znaczek sem
Autora projektu, niestety, nie znamy. Tarcze szkolne
 też były znakiem wyróżniającym naszych uczniów. Pierwszą była tarcza przedwojennego gimnazjum, niebieska z liczbą 47. Późniejsze, zielone przeznaczone dla zawodówek, czerwone dla uczniów liceów, techników i studium nauczycielskiego. Obecne logo, które widzimy choćby na naszej stronie internetowej,  funkcjonuje już od kilkunastu lat.