sobota, maj 08, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Honorowy patronat

Honorowy patronat nad kształceniem w zawodzie technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich sprawować będzie Biuro Podróży „Rainbow Tours”, które współpracując ze szkołą zapewni:

· wysoką jakości kształcenia zawodowego uczniów w kierunku turystycznym, a w szczególności w kierunku zawodowym animator czasu wolnego

 /rezydent/ pilot oraz jak najlepsze przygotowanie uczniów do wykonywania powyższych zawodów w przyszłości;

· stałe działania mające na celu unowocześnianie procesu kształcenia oraz bazy dydaktycznej, uwzględniających najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne (darmowe podręczniki, programy rezerwacyjne itp.);

· nieustanne motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez sponsorowanie cennych nagród w konkursach branżowych;

· możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a w szczególności w zawodach animator czasu wolnego, pilot, rezydent poprzez organizowanie szkoleń i zachęcanie do zdobywania certyfikatów potwierdzających te kwalifikacje.

rainowRainbow Tours umożliwi uczniom odbywanie praktyk zawodowych zapewni miejsca pracy dla uczniów szkoły, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, umożliwi organizowanie wycieczek szkoleniowych dla uczniów poprzez zapewnienie transportu i programu. 

Biuro Podróży Rainbow Tours dysponuje przygotowaną kadrą dydaktyczną do prowadzenia zajęć wzbogaconych o wiedzę z zakresu pilotażu i rezydentury.

rainbow 1