sobota, maj 08, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Nasza oferta edukacyjna i nasi partnerzy

 

                         Oferta edukacyjna (Kliknij na plakat a obejrzysz film)

plakat A3b

 

 

TECHNIK ENERGETYK

KWALIFIKACJE

E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka, fizyka

BĘDZIESZ UMIAŁ

- dokonywać pomiarów elektrycznych

- sporządzać rysunek techniczny z wykorzystaniem technik komputerowych

- czytać dokumentację techniczną

- dokonywać przeglądów oraz napraw instalacji oraz urządzeń energetycznych

- podłączać i uruchamiać instalacje i urządzenia do przesyłania energii elektrycznej

CO DALEJ? KARIERA

Studia wyższe np. energetyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, mechatronika

Praca zawodowa np. w elektrowniach, zakładach remontowych energetyki, zakładach dystrybuujących energię elektryczną i cieplną

PROPONUJEMY

- naukę w małych klasach

- indywidualną opiekę dla uczniów uzdolnionych poprzez przygotowanie do konkursów, olimpiad z przedmiotów ścisłych, projektów stypendialnych

- współpracę z PGE Dystrybucja SA

list intencyjny

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka, fizyka

CO DALEJ? KARIERA

Studia wyższe kierunki inżynieryjne(techniczne):

üinżynieria odnawialnych źródeł energii, energetyka, elektrotechnika

üzarządzanie środowiskiem

üinżynieria transportu i logistyki

ügospodarka i administracja publiczna

übioinżynieria

üi wiele innych kierunków

Praca zawodowa np.

üw firmach instalacyjnych i projektowych związanych z energetyką 
      wodną, wodorową, wiatrową, słoneczną , geotermalną oraz      
      budownictwem energooszczędnym

üzałożyć własną działalność

üpracować w wytwórniach biomasy

üsklepach i hurtowniach z branży instalacyjnej

üfirmach instalacyjnych

üinstytucjach promujących i edukujących na rzecz OŹE

üw administracji – wydziały inwestycyjne

PROPONUJEMY

üpraktyki i staże zagraniczne

üpracownie do nauki przedmiotów zawodowych

üprzyszłościowy zawód

üwspółpracę i partnerstwo z PGE Dystrybucja S.A.

ü niepowtarzalny klimat i atmosferę szkoły

 

Dystrybucja PGE (Kliknij na obrazek a obejrzysz film)

jak pynie

 

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

KWALIFIKACJE

 

R RAINBOW (Kliknij na obrazek a obejrzysz film)

rainbow

 

 

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej  i sprzedaż imprez turystycznych

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 język angielski, geografia

 BĘDZIESZ UMIAŁ       

  • sporządzać programy, organizować i obsługiwać imprezy turystyczne,
  • kalkulować koszty imprez i usług turystycznych,
  • korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
  • posługiwać się językiem angielskim w branży turystycznej

CO DALEJ? KARIERA

  Praca zawodowa w:                                              

-w biurach podróży, hotelach, gospodarstwach turystycznych, na lotniskach, w IT, własna działalność gospodarcza, jako przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, animator czasu wolnego

Studia wyższe:

hotelarstwo, turystyka i rekreacja, choreografia, marketing i zarządzanie, filologia angielska

PROPONUJEMY

  • naukę w klasie patronackiej- współpraca z biurem podróży RAINBOW TOURS w tym kurs animatora wolnego czasu
  • Ciekawe praktyki w biurach podróży, w hotelach, w agroturystyce, w informacji turystycznej
  • Wyjazdy na staże zagraniczne

Zajęcia praktyczne w  szkolnym biurze podróży

 rainbow intencja

 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KWALIFIKACJE

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

BĘDZIESZ UMIAŁ

-Przygotować obrabiarkę sterowaną numerycznie do obróbki

-  Przygotować konwencjonalną obrabiarkę skrawającą do obróbki

-Wykonywać obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

CO DALEJ? KARIERA

Absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeńoraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Praca zawodowa:

- zakłady obróbki skrawaniem

- zakłady mechaniczne

- zakłady ślusarskie

- sklepy z częściami do maszyn rolniczych i samochodów

- zakłady naprawcze

- własna działalność w branży mechanicznej

PROPONUJEMY

- naukę w małych klasach

- indywidualną opiekę dla uczniów uzdolnionych poprzez przygotowanie do konkursów, olimpiad z przedmiotów ścisłych, projektów stypendialnych

- współpracę ze Spółdzielczym  Zakładem Usług Technicznych 
S K R O P O L w Siennicy

skropol logo

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA ARTYSTYCZNO-PEDAGOGICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

wiedza o społeczeństwie, język angielski

CO DALEJ? KARIERA

Studia wyższe np. pedagogika, edukacja w zakresie sztuki muzycznej, edukacja w zakresie sztuk plastycznych, psychologia, terapia zajęciowa, terapia artystyczna

PROPONUJEMY

- naukę w małych klasach

- indywidualną opiekę dla uczniów uzdolnionych poprzez przygotowanie do konkursów i olimpiad artystycznych

- realizację dodatkowych zajęć z zakresu animacji czasu wolnego

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA RATOWNICZA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

biologia, chemia

CO DALEJ? KARIERA

Studia wyższe np. ratownictwo medyczne, analityka  medyczna, chemia kosmetyczna, żywienie człowieka i dietetyka, inżynieria biomedyczna


PROPONUJEMY

- naukę w małych klasach

- indywidualną opiekę dla uczniów uzdolnionych poprzez przygotowanie do konkursów, olimpiad z przedmiotów ścisłych, projektów stypendialnych

- realizację dodatkowych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej