sobota, maj 08, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Energia przyszłości

Dobra reklama podobno przynosi efekty, ale żadne giełdy, agitacje, promocje nie zastąpią rzeczywistych i prawdziwych efektów pracy młodych ludzi. A właśnie takie namacalne sukcesy odnoszą uczniowie technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej w Siennicy. Najpierw wszyscy zdają kolejne egzaminy kwalifikacyjne, a w międzyczasie odnoszą sukcesy na szczeblu ogólnopolskim. Już będąc drugoklasistami zajęli pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie na innowacje techniczne (pisaliśmy o tym w ubiegłym roku). Zwycięską makietę mogliśmy oglądać podczas giełdy szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku również zakwalifikowali się do majowego finału tego konkursu.

         Zanim jednak to nastąpi grupa uczniów podjęła wyzwanie dla energetycznie kreatywnych jakim jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnopolski konkurs „ENERGIA przyszłości”. Uczniowie mieli za zadanie pisemnie przygotować pracę pt. „Moja szkoła jako wyspa energetyczna”. Do konkursu przystąpił zespół w składzie Krzysztof Zawadka, Klaudyna Soczewka i Karol Pałdyna pod opieką Mirosława Ostrowskiego. Jury oceniając 40 nadesłanych prac brało pod uwagę poziom merytoryczny i nowatorskie ujęcie tematu. Praca siennickich uczniów znalazła się w grupie pięciu finalistów. 22 kwietnia w Gdańsku, gdzie odbywał się finał, zadaniem zespołów było przedstawienie swojego projektu i prezentacji multimedialnej pt. „Indywidualne rozwiązanie energetyczne dla naszej szkoły”. Okazało się, że zaproponowane przez Klaudynę, Krzysztofa i Karola zmiany wykorzystujące to, czym siennicka placówka dysponuje (oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody) oraz to, co daje nam natura (wiatr i słońce) oceniono bardzo wysoko. Warto zwrócić uwagę na efekty projektu, którymi jest między innymi pełna niezależność w dostawę wody, energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystanie nieużytków rolnych i nieużytkowanych budynków, oszczędności finansowe, promocja energetyki odnawialnej i ekologii, a przede wszystkim poprzez wprowadzenie innowacji z zakresu energetyki odnawialnej, promocja szkoły i rozwój okolicy.

Ich wystąpienie spotkało się z żywym zainteresowaniem i w efekcie uczniowie siennickiego Zespołu Szkół zajęli II miejsce. Oprócz indywidualnych nagród w postaci tabletów przywieźli do szkoły czek opiewający na kwotę 8 tys. zł. Sami mają zdecydować na jakie pomoce dydaktyczne zostaną te pieniądze przeznaczone.