sobota, maj 08, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Wyposażenie edukacyjne

Wyposażenie edukacyjne „Laboratorium odnawialnych źródeł energii w Siennicy”

 

 

Zestawy edukacyjne

 

Zestawy  umożliwiają uczestnikom zajęć samodzielne dokonywanie badań nad procesami konwersji energii ze źródeł odnawialnych w zakresie:

 

 • Energii słońca - Ogniwa fotowoltaiczne
 • Energii wody – Turbiny wodne
 • Energii pochodzenia chemicznego – Ogniwa paliwowe
 • Energii wiatru – Turbiny wiatrowe

 

 

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE - Zestaw edukacyjny do badań konwersji energii słońca w zakresie fotowoltaiki.

 

1


Zestaw zawiera elementy umożliwiające prowadzenie eksperymentów z dziedziny fotowoltaiki, fizyki i elektrotechniki w zakresie badań:

 • Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych
 • Zależność mocy ogniwa od wielkości powierzchni ogniw słonecznych
 • Zależność mocy ogniwa od kąta padania promieni słonecznych na ogniwo
 • Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia
 • Wewnętrzna rezystancja ogniwa słonecznego
 • Charakterystyka ciemna ogniwa fotowoltaicznego
 • Charakterystyki U-I i współczynnik wypełnienia ogniwa
 • Charakterystyki U-I w zależności od natężenia oświetlenia
 • Zależność mocy ogniwa słonecznego od jego temperatury
 • Zacienianie ogniw przy połączeniu szeregowym
 • Zacienianie ogniw przy połączeniu równoległym
 • Zależność mocy ogniwa słonecznego od natężenia światła
 • Zależność mocy ogniwa od współczynnika przetwarzania energii
 • Zaporowy i przewodzący charakter pracy ogniwa słonecznego przy oświetleniu i zacienieniu
 • Ogniwo fotowoltaiczne, jako miernik transmisji


Zestaw umożliwia realizację eksperymentów z dziedziny optyki:

 • Różne poziomy natężenia światła
 • Różne kąty padania promieni słonecznych na ogniwo słoneczne
 • Promieniowanie rozproszone
 • Promieniowanie bezpośrednie
 • Albedo

 

 

TURBINA WODNA - zestaw demonstracyjny do badania konwersji energii wody

 

Wstawić zdjęcie

Zestaw zawiera elementy umożliwiające prowadzenie eksperymentów z dziedziny mechaniki wody.

 • Przemiana energii wody w turbinie wodnej
 • Wpływ wartości spadu wody na produkcję energii elektrycznej
 • Wpływ kąta padania wody na produkcję energii elektrycznej

 

 

OGNIWO PALIWOWE - zestaw edukacyjny do badań w zakresie konwersji energii chemicznej i światła

 

 

 

Wstawić zdjęcie

Zestaw zawiera elementy umożliwiające przeprowadzenie co najmniej 20 różnych eksperymentów z zakresów:

 • Charakterystyka IU ogniwa fotowoltaicznego oraz ogniwa paliwowego
 • Elektroliza
 • Zależność prądu ogniwa słonecznego od odległości i kąta padania promieni światła
 • Pierwsze prawo Faradaya‎
 • Połączenie szeregowe i równoległe ogniwa słonecznego z paliwowym
 • Rozkład wody na tlen i wodór

 

 

GENERATOR WIATROWY - zestaw edukacyjny do badań w zakresie konwersji energii wiatru.

 

 

 

Wstawić zdjęcie


Zestaw zawiera elementy umożliwiające przeprowadzenie poniższych eksperymentów:

 • Zależność prędkości wiatru od odległości od jego źródła
 • Prędkość rozruchowa turbiny wiatrowej
 • Porównanie prędkości rozruchowych turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa
 • Zmiany wytwarzanego napięcia przy podłączeniu odbiornika prądu
 • Badanie prędkości wiatru za wirnikiem turbiny wiatrowej
 • Obliczanie bilansu energetycznego turbiny wiatrowej
 • Obliczanie współczynnika wydajności turbiny wiatrowej
 • Magazynowanie energii elektrycznej
 • Konwersja energii w turbinie wiatrowej
 • Porównanie turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa
 • Porównanie turbin dwu, trój i czteropłatowych
 • Charakterystyka U-I turbiny wiatrowej
 • Zależność turbiny wiatrowej od kierunku wiatru
 • Zależność turbiny wiatrowej od kąta nachylenia łopatek wirnika
 • Zależność prędkości rozruchowej turbiny wiatrowej od kąta nachylenia łopatek wirnika
 • Zależność turbiny wiatrowej od kształtu łopatek wirnika

 

 

KOLEKTOR SŁONECZNY - zestaw edukacyjny do badań w zakresie konwersji energii słońca.

 

 

 

Wstawić zdjęcie

Zestaw  pozwala na nabycie praktycznej wiedzy na temat technologii pozyskiwania i przetwarzania energii słońca przy pomocy kolektora słonecznego.

Zestaw służy do demonstracji zasad, właściwości i technicznego wykorzystania przekształcenia energii słonecznej w cieplną. 

Zawiera urządzenia potrzebne do przeprowadzania doświadczeń z zakresu absorpcji, przepływu i promieniowania cieplnego oraz do budowy kompletnego kolektora słonecznego z obiegiem termo-syfonowym, pompowym i wymiennikiem ciepła. Podstawową częścią zestawu jest kolektor słoneczny, służący do przekształcania energii promieniowania słonecznego w ciepło, przy zastosowaniu wody jako nośnika energii.

W skład zestawu  wchodzi :

1x Płyta główna

1x Moduł potencjometryczny

1x Moduł silnika elektrycznego bez przekładni

1x Kolektor słoneczny

1x Kolektor lustrzany

1x Rurka absorpcyjna

1x Moduł soczewkowy

1x Moduł absorpcyjny dla soczewek

1x Moduł absorpcyjny czarny / biały

1x Moduł pompy

1x Moduł Peltiera

1x Wymiennik ciepła - woda

1x Wymiennik ciepła - parafina

1x Zestaw rurek

1x Zasilacz

1x Obudowa lampy

1x Źródło światła minimum 120W, około 12°

2x Miernik uniwersalny

1x Termometr laboratoryjny

1x Walizka/transporter/kontener z wyściółką

1x Poduszka chłodząca

.Zestaw  zawiera elementy umożliwiające przeprowadzenie poniższych eksperymentów:

• Podstawowe zasady dotyczące działania kolektora słonecznego:

• Absorpcja i odbijanie światła przez różne materiały

• Skupienie światła przy pomocy soczewki Fresnela

• Przepływ ciepła i stratyfikacja termiczna

• Przewodzenia ciepła

• Izolacja cieplna

Kolektor słoneczny:

• Kolektor słoneczny z pompą obiegową

• Kolektor słoneczny z obiegowym syfonem termicznym

• Różne wartości szybkości przepływu

• Obieg w kolektorze z wymiennikiem ciepła

 

  

Wyposażenie instruktażowe „Laboratorium odnawialnych  źródeł energii w Siennicy”

 

 

Zestawy instruktażowe.

 

Zestawy  pozwalają na nabycie, pod kierunkiem instruktora, praktycznej wiedzy na temat technologii pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych, z zastosowaniem rzeczywistych podzespołów wykorzystywanych w instalacjach OŹE, w zakresie:

 

 • Energii ciepła wody i powietrza – Pompa ciepła
 • Energii słońca - Ogniwa fotowoltaiczne, kolektory fototermiczne
 • Energia wiatru – Turbina pozioma i pionowa
 • Energia biomasy – Kocioł do spalania biomasy z buforem

 

 

 

POMPA CIEPŁA - zestaw instruktażowy do badań w zakresie konwersji energii ciepła wody i powietrz

 

Zdjęcie  DSC 0343

Zestaw  pozwala nabyć praktyczną wiedzę na temat technologii pozyskiwania i przetwarzania energii termalnej przy pomocy pompy ciepła. Umożliwia prowadzenie badań procesów technologicznych produkcji energii cieplnej „dodatniej” i „ujemnej” i poznanie zasad budowy systemu.

Zestaw jest zbudowany w oparciu o przemysłowo produkowane komponenty i wyposażony we wszystkie urządzenia pomocnicze niezbędne w procesie produkcji energii cieplnej/chłodu, przez pompę ciepła oraz przyrządy pomiarowe.

Jest to funkcjonalny model uniwersalnej pompy ciepła z rewersyjnym układem ziębniczym, pracującym w trybie: woda/woda, woda/powietrze, powietrze/woda i powietrze/powietrze.

Realizacja trybów pracy pompy ciepła jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich przystawek dla wymienników symulujących dolne i górne źródła ciepła. System  służy do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła. Urządzenie jest wyposażone w kompletną instalację oraz zawór czterodrogowy, umożliwiający odwracanie obiegów. Instalacja jest opomiarowana w sposób umożliwiający monitorowanie stanu pracy urządzenia przy pomocy wskaźnika pozycji zaworu czterodrogowego, licznika energii, wskaźników temperatury i manometrów oraz wzierników czynnika ziębniczego.

Dla realizacji założonych badań, w skład zestawu  wchodzi :

 • elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej lub aluminium
 • dwa zasobniki cieczy (nakładki na wymienniki ciepła)
 • dwie tuleje z wentylatorem (nakładki na wymienniki ciepła)
 • sprężarka tłokowa
 • wymienniki ciepła w formie helisy
 • elektroniczny regulator temperatury panelowy z wyświetlaczem LED
 • licznik energii elektrycznej
 • elektroniczne wskaźniki temperatury czynnika LED (tłoczenia, ssania i cieczy)
 • presostaty zabezpieczające HP/LP
 • praca rewersyjna (chłodzenie/ogrzewanie)
 • filtr odwadniający dwukierunkowy
 • dwa wzierniki czynnika ziębniczego
 • manometr glicerynowy LP tablicowy
 • manometr glicerynowy HP

 

 

 

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE - zestaw instruktażowy do badań w zakresie konwersji energii światła.

 

 

ZDJĘCIE.  DSC 0348

 

Zestaw jest przeznaczony do eksperymentowania z rzeczywistym systemem fotowoltaicznym, składający się z  modułów o sumarycznej mocy  40W .

Zestaw jest zbudowany w oparciu o przemysłowo produkowane komponenty i wyposażony we wszystkie urządzenia pomocnicze niezbędne w procesie produkcji energii elektrycznej przez panel fotowoltaiczny oraz w przyrządy pomiarowe.

 

 

 

 

Dla realizacji założonych badań, w skład zestawu  wchodzi:

 1. 1x aluminiowa lub stalowa rama, wyposażona w 4 kółka, hamulce, elementy mechaniczne umożliwiające regulację kąta położenia paneli fotowoltaicznych i wysokość lamp halogenowych
 2. 2x panel fotowoltaiczny z krzemu polikrystalicznego o mocy 40W
 3. 2x lampa halogenowa 300W z wyłącznikiem
 4. 2x linijka stalowa wskazująca wysokość lamp halogenowych
 5. panel kontrolno-pomiarowy zawierający:

1x inwerter 12 V DC / 230 V AC,

1x regulator ładowania 12/24 V,

2x multimetr cyfrowy,

2x łącznik 2-biegunowy,

1x łącznik krzywkowy; 20 A

1x wyłącznik główny,

1x odbiornik elektryczny 12/24 V DC z obudową (źródło światła),

1x odbiornik elektryczny 230 V AC z obudową (źródło światła),

 1. Panel zabezpieczający
 2. Akcesoria:

1x luksomierz przeznaczony do pomiaru natężenia oświetlenia

Przykładowe dziedziny zastosowania i możliwości zestawu

 • zapoznanie z rzeczywistymi podzespołami, w jakie wyposażone są instalacje fotowoltaiczne
 • montaż i demontaż systemu
 • badanie właściwości panelu fotowoltaicznego, wyznaczanie charakterystyk pracy
 • pomiar parametrów pracy panelu fotowoltaicznego
 • wpływ położenia panelu na produkcję energii elektrycznej
 • wyznaczanie efektywności panelu fotowoltaicznego

 

KOLEKTOR FOTOTERMICZNY PRÓŻNIOWY RUROWY – zestaw edukacyjny

 

Zdjęcie  DSC 0347

 

Zestaw prezentuje prace standardowego kolektora solarnego cieczowego typu próżniowego. Stwarza możliwość przeprowadzania ilustrujących wpływ natężenia promieniowania słonecznego na wydajność termiczną kolektora oraz wpływ wielkości przepływu medium na szybkość przyrostu temperatury ogrzewanego medium.

Zestaw zawiera:

 

 • kolektor solarny próżniowy z Heat Pipe

wymiary: 2 000 x 1 000mm,

 • grzejnik stalowy,
 • sterownik solarny PSC-100 z grupą pompową,
 • szafa sterownicza z regulacją natężenia promieniowania słonecznego,
 • zestaw wymuszonego chłodzenia grzejnika.

KOLEKTOR FOTOTERMICZNY PŁASKI – zestaw edukacyjny

 

Zdjęcie DSC 0346

Zestaw prezentuje prace standardowego kolektora solarnego cieczowego płaskiego typu harfa.

Pozwala na przeprowadzanie ćwiczeń ilustrujących wpływ natężenia promieniowania słonecznego na wydajność termiczną kolektora oraz wpływ wielkości przepływu medium na tempo przyrostu temperatury ogrzewanego medium. Z uwagi na konieczność demonstracji funkcjonowania zestawu w krótkim czasie typowy zbiornik buforowy zastąpiono grzejnikiem.

Zestaw zawiera:

 

 • kolektor solarny próżniowy z Heat Pipe

wymiary: 2 000 x 1 000mm,

 • grzejnik stalowy,
 • sterownik solarny PSC-100 z grupą pompową,
 • szafa sterownicza z regulacją natężenia promieniowania słonecznego,
 • zestaw wymuszonego chłodzenia grzejnika.

TURBINA POZIOMA –zestaw edukacyjny HAWT

 

Zdjęcie DSC 0345

Urządzenie składa się z turbiny wiatrowej poziomej z generatorem wiatru umieszczonej w przeszklonej gablocie na prostokątnej podstawie.

Zestaw posiada szafę sterowniczą przy pomocy której uczniowie mogą obserwować wskazania pracy turbiny, monitorować produkcję energii elektrycznej i wykorzystywać ją np. do ładowania akumulatorów. Uczniowie mogą również badać wpływ siły wiatru na ilość produkowanej energii.

Zestaw zawiera:

 

 • turbinę poziomą z 5 łopatami,

generator synchroniczny 3-fazowy.

 • generator wiatru (7 wentylatorów osiowych),
 • regulator prędkości wiatru,
 • mierniki AC i DC,
 • tachometr cyfrowy,
 • akumulator,
 • zespół oświetleniowy LED.

TURBINA PIONOWA –zestaw edukacyjny VAWT

Zdjęcie  DSC 0344

Zestaw składa się z turbiny wiatrowej pionowej z generatorem wiatru umieszczonej w przeszklonej gablocie na prostokątnej podstawie.

Urządzenie posiada szafę sterowniczą przy pomocy której uczniowie obserwują kolejne fazy pracy urządzenia. Odczytują wskazania przyrządów pomiarowych, oceniają zależności siły wiatru na ilość wytworzonej energii elektrycznej.

Zestaw zawiera:

 

 • turbinę pionową w formie kuli,
 • generator synchroniczny wolnoobrotowy 3-fazowy,
 • generator wiatru (3 dmuchawy promieniowe),
 • regulator prędkości wiatru,
 • mierniki AC i DC,
 • tachometr cyfrowy,
 • akumulator,
 • zespół oświetleniowy.

KOCIOŁ DO SPALANIA BIOMASY  Z BUFOREM

Zdjęcie   DSC 0349

 

DSC 0351

 

Zestaw składa się z kotła opalanego peletem, zbiornika buforowego na ciepłą wodę użytkową oraz zestawu rozdzielającego CWU.

Urządzenie to pozwala uczniom prześledzić innowacyjny sposób rozrządu ciepła, mogą monitorować poszczególne fazy pracy kotła oraz regulować i ustawiać żądane  poziomy pracy układu.

Zestaw zawiera:

 

 • kocioł grzewczy na biomasę (pelet),
 • podajnik ślimakowy,
 • zbiornik buforowy ,
 • zestaw pomp obiegowych,
 • zestaw zaworów mieszających,
 • grzejnik stalowy,
 • zbiornik CWU