sobota, maj 08, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Nasza szkoła

                W roku szkolnym 2016-17 Zespół Szkół w Siennicy obchodzi 150-lecie istnienia. Przez zdecydowanie większą część z tych 150 lat szkoła kształciła nauczycieli na potrzeby Mazowsza, najpierw w Seminarium Nauczycielskim, potem Liceum Pedagogicznym i Studium Nauczycielskim. Uczniowie i wychowankowie zapisali chlubną kartę w historii Polski. Opierali się skutecznie rusyfikacji. W siennickiej uczelni odbył się w 1905 roku strajk szkolny, jeden z największych na Mazowszu.   Skutkiem strajku były surowe represje, zamknięcie seminarium do końca roku szkolnego,  usunięcie seminarzystów ze szkoły. Piętnastu absolwentów siennickiego seminarium 1 października 1905r. wzięło udział w tajnym zjeździe w Pilaszkowie ( szkole prowadzonej przez Stanisława Najmołę – absolwenta siennickiego), na którym powołano Związek Nauczycieli Ludowych, obecnie ZNP.

W  okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę, absolwenci seminarium zasłużyli się w swoich miejscowościach budową szkół, szerzeniem postępowych idei oraz patriotyczną postawą. Podczas I wojny światowej wielu nauczycieli i uczniów seminarium brało czynny udział w Legionach Piłsudskiego, inni prowadzili tajną działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej, organizowaniu polskiej państwowości. Duża grupa sienniczan broniła polskich granic podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W wojnie tej poległ nauczyciel Antoni Królikowski i dziewięciu uczniów szkoły. Nauczyciele zatrudnieni w siennickim seminarium byli autorami wielu publikacji dotyczących regionu Mazowsza m.in. ,,Siennica na Mazowszu” (1923) oraz podręczników szkolnych. Józef Swatoń, nauczyciel śpiewu i twórca wielu utworów,  jest autorem muzyki do hymnu szkoły.

W okresie okupacji nauczyciele, dyrektor szkoły Kazimierz Gnoiński i jego żona Hipolita zorganizowali na terenie Siennicy tajne nauczanie. Nauczyciele przygotowywali młodzież do matury, zorganizowali kursy zawodowe. Powstały zamiejscowe filie np. w Stoczku Łukowskim. We współpracy z lokalną społecznością organizowano koncerty, działał chór.

Po wojnie szkoła kształciła nauczycieli w Państwowym Koedukacyjnym Liceum Pedagogicznym. Ówcześni uczniowie podkreślają we wspomnieniach nadzwyczajny klimat szkoły, zaangażowanie nauczycieli, opiekę nad młodzieżą pochodzącą często z biednych rodzin i równocześnie bardzo wysoki poziom kształcenia umiejętności metodycznych oraz wychowanie do przestrzegania wysokich norm moralnych przez nauczyciela. Absolwenci wypełniali obowiązki zawodowe  z reguły wzorowo. Wielu z nich w miejscach pracy - często małych mazowieckich wsiach  budowało szkoły, zakładało ośrodki kultury, kluby sportowe, ochotniczą straż pożarną. Przykładem jest Wacław Tuwalski, który dla Woli Osowińskiej był zaczynem wszelkich działań patriotycznych i społecznych. Ludzie pamiętają o nim, corocznie odbywa się w Woli Osowińskiej ogólnopolski konkurs prozy ludowej jego imienia.

Ogromnym sukcesem nauczycieli pracujących w Siennicy jest stworzenie Szkolnego Muzeum, które gromadzi pamiątki regionalne ale także dokumenty i przedmioty związane z kolejnymi szkołami. Zbiór jest na tyle okazały i cenny, że stał się materiałem źródłowym dla wielu prac licencjackich i magisterskich. Muzeum odwiedzają liczne grupy i osoby indywidualne. Jest wizytówką oświaty powiatowej i pokazuje szkołę polską na przestrzeni czasu.

W  realizacji działań Zespołu  Szkół w Siennicy na rzecz mieszkańców regionu uczestniczy  Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Siennickich Szkół, udzielając pomocy uczącej się w szkole młodzieży. Stowarzyszenie bierze aktywny udział w działalności kulturalno-oświatowej na rzecz szkoły i środowiska podejmowanej przez samorząd gminy i powiatu. Przygotowuje wydawnictwa książkowe i inne opracowania związane z dorobkiem absolwentów, środowiska lokalnego m.in. ,,W służbie wsi i kraju”- rok 1966, „Hej koledzy czas przemija” – rok 2016.  Odbywające się co cztery lata zjazdy gromadzą absolwentów z całej Polski, przyjeżdżają na nie także potomkowie byłych uczniów-dzieci, wnuki i prawnuki, poszukujący rodzinnych korzeni.

Obecnie w Zespole Szkół uczy się ponad 300 uczniów. Pedagodzy znają i kultywują historię swojego miejsca pracy. W szkole nadal żywe są: tradycja, poszanowanie historii, ale także szacunek dla ucznia i jego potrzeb. XXI wiek wymusza na nas stosowanie nowych technologii – dziennik elektroniczny, komputer i rzutnik lub tablica interaktywna  w każdej klasie. Uczniowie biorą udział w projektach unijnych -  młodzież odbywa zagraniczne praktyki uczniowskie w ramach projektu  POWER, a pracownicy zdobywają wiedzę o szkolnictwie europejskim uczestnicząc w projekcie Erasmus +.

Organizowane są imprezy szkolne i uroczystości środowiskowe. W  konkursach chętnie uczestniczą uczniowie z powiatu mińskiego i powiatów sąsiednich. Przykładem może być Konkurs Piosenki Obcojęzycznej zorganizowany po raz 21 lub Turniej Turystyczno-Krajoznawczy po raz 6. Nauczyciele szkoły są inicjatorami działań proekologicznych takich jak Gminny Konkurs Fotograficzno-Przyrodniczy oraz uczestniczą wraz z młodzieżą w akcji ,,Sprzątanie Świata” oraz ogólnopolskim programie przeciwdziałania niskiej emisji ,,Weź oddech”. W lutym 2016 roku odbyło się w Zespole Szkół sympozjum dla nauczycieli powiatu mińskiego i sąsiednich zatytułowane "Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni – wyzwaniem dla środowiska wychowawczego", a w 2012 sympozjum naukowe „Myśl pedagogiczna wczoraj i dziś” – spotkania naukowców i nauczycieli podejmujące problematykę współczesnej oświaty .

W prawie każdej szkole województwa mazowieckiego można spotkać osoby, które słyszały o szkole w Siennicy.

Magdalena Urbaniak

Marzena Augustyniak-Chojecka